Mètodes de prevenció

PRESERVATIU

El preservatiu es el mètode més utilitzat entre els joves, ja que és el més barat i el mètode del qual més es parla, i això ha causat la seva popularització. Si tothom l’utilitzés bé, el mètode d’efectivitat seria del 98%. Malgrat això, l’efectivitat real és del 85%, ja que bastanta gent no el sap utilitzar del tot correctament. Sempre es recomana no obrir l’envoltori amb les dents, però molta gent ho fa. No s’ha de fer perquè, al obrir-lo amb les dents, es facilita el trencament del preservatiu.  S’ha d’usar des del principi fins al final de la relació sexual, ja que si no es perd l’efectivitat. Hi ha dos tipus de preservatius: el masculí i el femení. El femení costa més d’adquirir i és una mica més car, però garanteix ‘’més seguretat’’.

BANDA DE LÀTEX

La banda de làtex és molt similar al preservatiu, però és d’ús exclusiu per al sexe oral. Està pensada perquè se la col·loquin les persones amb vagina. S’ha de col·locar a la obertura de la vagina. Per evitar un trencament d’aquesta banda, es recomana utilitzar un lubricant a base d’aigua.