Què són les MTS?

Les ETS (enfermetats de transmissió sexual), conegudes com a MTS (malalties de transmissió sexual), ITS (infeccions de transmissió sexual) o malalties venèries, són infeccions causades pel contagi a través de les relacions sexuals. Al 1990, eren conegudes com a malalties venèries (fent referència a Venus, deessa de l’amor). 

En les primeres etapes o fases, els símptomes solen ser lleus o inexistents, amb el qual la seva detecció sol ser a una etapa mitjana o avançada. La detecció de les ETS en una etapa inicial és crucial, ja que pot influir molt en el tractament. Algunes son agudes i per tant es poden curar, però les víriques són cròniques, amb el qual es poden mantenir en un estat inactiu i reactivar-se en cicles. Algunes ETS poden afectar greument a la salut o ser mortals. Actualment existeixen 30 ETS, de les quals 26 afecten al sexe femení i les 4 restants a ambdós sexes. 

Tot i que l’eficàcia dels preservatius ha estat posada en dubte diverses vegades, és el mètode més comú per prevenir contrau-re ETS. A més a més, la higiene corporal pot ajudar molt en la prevenció de les ETS. Tot i els mètodes de prevenció, 1 de 4 persones contagia una ETS abans d’acabar l’institut.